Participanții au fost întâmpinați de directorul general József Rajna, urmat de un discurs de bun venit al economistului Sándor Varga, care reprezenta episcopia. În cadrul adunării, auditorul Maria Galiș a prezentat raportul regulat de audit, care a fost din nou pozitiv în acest an, iar contabilul-șef Enikő Pentek a analizat bilanțul financiar al anului 2022, subliniind măsurile luate de organizație pentru a-și menține stabilitatea economică pe fondul provocărilor cauzate de război și de creșterea prețurilor la energie.

După ce bugetul pentru anul precedent a fost aprobat de membrii cu drept de vot, au urmat rapoartele filialelor, prezentate de Károly Kiss (Margitta) și dr. Tibor Czier (Tășnad). Dr. Enikő Gyöngyi Uitz a raportat, de asemenea, cu privire la activitățile cabinetelor medicale de specialitate care operează la sediul asociației Caritas. Planurile de viitor au fost prezentate de directorul general József Rajna și de directorul executiv József Dunai, printre care renovarea Centrului Social Sfântul Iosif și asigurarea unui spațiu de depozitare mai modern au fost de o importanță capitală.

La sfârșitul întâlnirii, cei prezenți i-au comemorat pe membrii asociației, părintele Demeter Curaliuc și Dániel Szabó, care au decedat în cursul anului trecut.