Proiecte POCU

Dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice a Asociației Caritas Catolica din Oradea este un proiect în cadrul căreia – printre altele – se va suplimenta numărul beneficiarilor îngrijiți de Caritas cu un adițional de 180 de persoane de peste 65 de ani care vor beneficia de îngrijire gratuită pe durata proiectului – 36 luni. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Scopul proiectului: acordare servicii integrate de îngrijire la domiciliu persoanelor în vârsta bolnave, singure, vulnerabile
Pictograme: Oiegar Tímea
Varadinet Web Development