• Îngrijim 140 de vârstnici în 4 cămine de bătrâni
  • Oferim o masă caldă zilnică la peste 100 de persoane și familii nevoiașe
  • Asigurăm îngrijire continuă la domiciliu la 430 pacienți anual
  • Distribuim pachete de ajutor și organizăm distribuiri stradale de mâncare de care beneficiază anual peste 1000 de oameni săraci
  • Colaborăm cu departamente sociale a 12 primării, și oferim zeci de tone de haine comunităților locale
  • Sprijinim femeile cu cancer de sâni prin diferite produse (peruci, proteze mamare, sutiene ortopedice ) și consultanță
  • Sprijinim refugiați și sinistrați în urma unor dezastre naturale sau conflicte geo-politice

Caritas Catolica Oradea a luat fiinţă în perioada căderii comunismului, în ultimele zile ale anului 1989, când din ţările vestice au sosit camioane întregi de donaţii umanitare, care trebuiau distribuite.

Părintele Ferenc Matos a fost printre primii care au deschis porţile Bisericii Catolice şi înconjurat de numeroşi voluntari, a primit şi a transmis ajutoarele zi-şi noapte. De menţionat, că în primele săptămâni, transportatorii donaţiilor – pe drept – nu aveau curajul să pătrundă în interiorul ţării, astfel că Oradea a devenit un important centru de distribuire.

În scurt timp, a devenit evident faptul că nu acesta este metoda cea mai adecvată pentru soluţionarea pe termen lung şi cu eficienţă a problemelor sociale grele cu care se confrunta ţara. Nu este suficient să oferim ajutor material momentan pentru cei nevoiaşi, de aceea, proaspăt-înfiinţata organizaţie Caritas a început să dezvolte programe bazate pe diferite servicii sociale. Înmatricularea organizaţiei a avut loc la Judecătoria Oradea, în luna martie 1990 şi prin aceasta, statul a recunoscut oficial activitatea socială a bisericii.

În iunie 1990, episcopul de atunci l-a împuternicit cu conducerea organizaţiei, pe preotul Iosif Rajna, protopop canonic la Oşorhei, numindu-l ca ajutor al său pe părintele Iosif Egeli. Sub conducerea lor, serviciile organizaţiei s-au înmulţit şi s-au optimizat. În prezent, dintre grupurile-ţintă fac parte familii cu venituri mici, bolnavii fără aparţinători, vârstnicii, handicapaţii psihici –şi locomotori, comunităţile de romi din zone defavorizate, orfani, oamenii fără adăpost.

Organizaţia noastră este membră a Confederaţiei Caritas din Bucureşti, care include asociaţii Caritas din 11 dieceze. Ne desfăşurăm activitatea în 10 localităţi ale diecezei orădene, respectiv în 3 judeţe, încercând, în limita posibilităţilor noastre, să acordăm ajutor mentenabil în formă organizată, pe termen scurt şi lung.

În prezent, organizaţia noastră îngrijeşte 140 pensionari în 4 cămine de bătrâni.La cantina socială din Oradea, zilnic se asigură masă caldă pentru 70 de nevoiaşi, iar la ceea din Marghita, pentru alţi 30 de sărmani. Cele şapte centre de îngrijire la domiciliu, contribuie la alinarea suferinţei a 430 de bolnavi anual, iar în policlinică beneficiază de consultaţii medicale peste 100 de pacienţi pe lună. Prin biroul de ajutor social sprijinim peste 1000 de oameni cu pachete de ajutor periodice.