Denumire proiect: Bunicii Comunității Salonta ID 126712

Valoarea proiectului: 2765306,00 lei din care 996694.08 aparține de partener

Liderul proiect este UAT Salonta, partener Asociația Caritas Catolica Oradea

Linia de finanțare: POCU - Axa prioritară Incluziune socială și combaterea sărăciei

Durata proiectului 36 luni cu începere 01.07.2019

Punct de lucru: Centrul de îngrijire la domiciliu Salonta

Criteriile de identificare a beneficiarilor:

  • Starea de sănătate
  • Situația socială
  • Vârsta

Activități finanțate  ale partenerului: acordare servicii de îngrijire  la domiciliul beneficiarilor si achiziții echipamente necesare pentru derularea activității

Indicatorii partenerului din proiect: acordare servicii de îngrijire la domiciliu pentru 50 beneficiari