• 140 idős embert gondozunk 4 idősek otthonában
  • Meleg ebédet osztunk naponta több mint 100 rászoruló személynek és családnak
  • Évente 430 betegnek biztosítunk folyamatos otthoni ellátást (medikális és szociális)
  • Segélycsomagokat osztunk szét, és utcai élelmiszer-osztásokat szervezünk, amelyek évente több mint 1000 rászorulón segítenek.
  • 12 önkormányzat szociális osztályával működünk együtt, és több tíz tonna ruhát juttatunk el a helyi rászoruló közösségeknek.
  • Emlőrákos és gyógyult nőket támogatunk különböző termékekkel (parókák, mellprotézisek, ortopédiai melltartók), valamint tanácsadással
  • Menekülteket és a természeti katasztrófák vagy geopolitikai konfliktusok áldozatait támogatjuk

 

A Nagyváradi Caritas Catolica a kommunizmus bukásának időszakára vezethető vissza, az 1989-es évre, amikor is a nyugati országokból tömegesen érkeztek a humanitárius célú adományok és kerültek szétosztásra.

Matos Ferenc székesegyházi apát-kanonok az elsők között nyitotta meg a Katolikus Egyház kapuit és maga köré gyűjtve sok-sok önkéntest szó szerint éjjel-nappal fogadta és továbbította a segélyeket. Megjegyzendő, hogy az első hetekben a segélyszállítók – joggal – nem mertek az ország belsejébe menni, így Nagyvárad egy fontos és elosztóközpont lett.

Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem ez a legmegfelelőbb mód arra, hogy hosszútávon és hatékonyan oldjuk meg az ország nehéz szociális helyzetét. Nem elég pillanatnyi anyagi segítséget nyújtani az arra rászorulóknak, ezért a frissen megalakult Caritas elkezdett különböző szociális szolgáltatásokon alapuló programokat kidolgozni. A segélyszervezet hivatalos bejegyzése a törvényszéken 1990 márciusában történt. Ez azt jelentette, hogy az egyház szociális munkáját az állam nyilvánosan is elismerte.

1999 júniusában az egyházmegye akkori püspöke Rajna József fugyivásárhelyi főesperes kanonok atyát bízta meg a szervezet vezetésével, segítőjéül pedig ft. Egeli Józsefet nevezte ki. Vezetésük alatt a szervezet szolgáltatásai szaporodtak és optimalizálódtak. Jelenlegi célcsoportjaink közé sorolhatók a nagycsaládosok, egyedülálló betegek, idősek, szellemi- és mozgássérültek, roma közösségek, katasztrófa sújtotta vidékek lakói, árva gyermekek, hajléktalanok.

Szervezetünk tagja a bukaresti Caritas Konföderációnak, mely 11 egyházmegyei Caritas szervezetet foglal magába. A váradi egyházmegye 10 helységében, azaz 3 megyében végezzük munkánkat, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk szervezett formában hatékony, rövid- és hosszú távú, fenntartható segítséget nyújtani.

Szervezetünk jelenleg 4 idősek otthonában 140 nyugdíjast gondoz, Nagyváradi szegénykonyhánkon naponta mintegy 70 rászoruló kap meleg ebédet, Margittai szegénykonyhánkon pedig további 30. Hét házibeteg-gondozói központunk összesen 430 beteg szenvedéseit enyhíti, poliklinikánkon pedig havonta mintegy 100 páciens részesül orvosi konzultációban. Segélyprogramjainkon keresztüt további több mint 1000 rászorulót részesítünk időszakos segélycsomagokban.