Din anul 2003, cu sprijinul Fundaţiei Booskop Olanda, Asociaţia Caritas Catolica Oradea a înfiinţat un centru de îngrijiri la domiciliu în localitatea Oşorhei, cu scopul de a asigura servicii de îngrijiri medicale la domiciliu atât în localitatea Oşorhei, cât şi localităţile învecinate.

Asistații sunt vizitați la cerere și conform indicațiilor medicale. Aceste vizite sunt efectuate zilnic sau după necesități, săptămânal, lunar, după nevoile pacienților.
Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecțiuni acute și/sau cronice care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară.
Activitatea centrelor se desfășoară la domiciliul pacienților și constă din efectuări de pansamente, injecții, perfuzii, măsurări de tensiune și a glicemiei, mobilizări, kinetoterapie, igienizarea bolnavului, activitate menajeră, cumpărături, în funcție de indicația medicului și de starea bolnavului. Centrul nostru are la dispoziție toate materialele necesare îngrijirii (material consumabil și instrumente ajutătoare).
Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rulatoare.

Serviciile medicale efectuate de centrele noastre acreditate de Ministerul Sănătăţii şi contractate cu CJAS BIHOR sunt gratuite pentru beneficiari, trebuie doar să solicitaţi recomandarea de la medicul specialist în momentul externării din spital sau de la medicul de familie. Conform Contractului încheiat cu CJAS BIHOR, centrele de îngrijire la domiciliu din cadrul Asociaţiei Caritas Catolica oferă servicii gratuite timp de 90 zile/an pentru pacienţii externaţi de la spital, pe baza unei recomandări întocmite de medicul specialist.

Contravaloarea serviciilor medicale nedecontate este între 30-70 RON și contravaloarea activității de îngrijire socială este de 30 RON/oră. Contravaloarea serviciilor de îngrijiri se stabilește în funcție de venitul beneficiarilor.
Beneficiarii sunt îngrijiți indiferent de vârstă, sex, religie sau apartenență etnică. Personalul angajat respectă demnitatea, autonomia și dreptul la intimitate a beneficiarilor.

Confidențialitatea datelor este respectată de fiecare angajat. În vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite și potrivit standardelor prevăzute, personalul participă activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experiență. Beneficiul acestora constă în creșterea calității profesionale, în îmbunătățirea modului de satisfacere a nevoilor, precum și organizarea sarcinilor.

 

OXIGENOTERAPIE LA DOMICILIU      

Centrul de Îngrijire la Domiciliu dispune de aparate concentratoare de oxigen de marca “DeVilbiss” și Philips EverFlo.. Din 1 iulie 2014 conform contractului cu CAS Bihor, pacienții care au nevoie de oxigenoterapie la domiciliu pot beneficia de aceste dispozitive la recomandarea medicului specialist.