Mindannyiunkban ott lakozik a rászoruló embertársainkkal szembeni könyörület és a vágy, hogy ezt minél többféle módon mutathassuk ki. Szervezetünk tevékenységének is ez a veleszületett emberi tulajdonság a mozgatórugója.

Szegénykonyhát, öregotthont, segélyelosztó központot, járóbeteg rendelőt, fogászatot, házi beteggondozó központot, hátrányos helyzetűek számára létrehozott tanácsadó és segélyirodát, kollégiumi bentlakást működtetünk.

Mindezekben hathatós támogatást nyújtottak és nyújtanak továbbra is helyi és külföldi állandó és alkalmi támogatóink, melyek közt egyaránt megtalálhatók jótékonysági szervezetek, alapítványok illetve magánszemélyek. Munkánkat nemcsak anyagi segítséggel igyekszenek könnyíteni, hanem tapasztalatcserével, tanácsokkal, látnak el minket, és nem utolsó sorban rendszeres szállítmányok formájában sietnek a szegény sorsúak megsegítésére.

Mindamellett, hogy a Caritas szervezet igyekszik egyre inkább önállósodni és támogatóitól függetlenebbé válni, mindig nyitott marad az új partnerekkel való együttműködésre és már meglévőkkel való gyümölcsöző kapcsolatainak megőrzésére.

Nagyváradi központunk mellett alegységeket működtetünk Margittán, Tasnádon, Nagyszalontán, Székelyhídon és Fugyivásárhelyen is.