A küldöttség tagjai a nagyváradi Szent József szociális központ felújítását szemrevételezték, és elismeréssel nyilatkoztak az ott történő hatalmas munkáról, valamint a központ jövőbeli terveiről. Az USCCB egy korábbi támogatásának köszönhetően egyébként a Caritas Catolica még 2017-ben vásárolhatott egy szolgálati autót az otthoni beteggondozói program részére.

Ellátottjaink nevében is szeretnénk hálánkat kifejezni az amerikai püspököknek, a kiemelt figyelemért és személyes kapcsolattartásért.