A zárókonferencián Rajna József kanonok, a Caritas főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, rámutatva, hogy a betegek meglátogatása és ápolása kiemelten fontos a keresztény hagyományban, mint az irgalmasság cselekedeteinek egyike, amely a segélyszervezet értékrendjének alapját is képezi. „Ebben a szellemben készült el az Európai Uniós projekt és ebben a szellemben dolgoztak a betegekkel nap mint nap a kollégáink, akiknek köszönetemet fejezem ki” – hangsúlyozta.

A gondolat folytatásaként Böcskei László római katolikus megyéspüspök felhívta a figyelmet, hogy bár egy projektzáró konferenciáról van szó, a projekt vége mégsem jelent egy lezárást, hiszen a Caritas továbbra is igyekszik felvállalni a betegek, és elsősorban a rászorulók ellátását, amihez az uniós pályázat egy kiváló szakmai, logisztikai és anyagi keretet biztosított. „A Caritas ilyen és ehhez hasonló kezdeményezései által tulajdonképpen az élő egyház mutatkozik meg, ahol senki nem érzi egyedül magát, és ahol az egyházi élet mindenki számára ajándékká válik. Minden kihívás ellenére, amit a hétköznapokban tapasztalunk, mint emberek, el kell jutnunk oda, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez a világ jó hely, ahova érdemes beleszületni. Ez pedig csak úgy valósulhat meg ha kölcsönösen odafigyelünk egymásra, és mindenki úgy él, hogy megőrizheti az emberi méltóságát” – hangsúlyozta a püspök.

Ezt követően Nagy Hortenzia projektmenedzser ismertette a pályázat keretében végzett tevékenységet, az ápolók kiképzésétől kezdve, a hozzátartozók informálásán át egészen a tényleges, betegekkel végzett munkáig. Mint rámutatott, a pályázatban előirányzott 180 beteg helyett 223 személyt láttak el a projekt keretében díjmentesen, közülük pedig 118-an tartós javulást mutattak és ezzel kikerültek az úgynevezett kiszolgáltatottsági besorolásból. Mindezt pedig már a pályázat előtt is meglévő betegszám fölött tudták végezni a Caritas munkatársai. Ez azt jelenti, hogy a pályázat keretében ellátott betegek és a normálisan ellátott caritasos betegek összlétszáma meghaladta az évi 450 ellátottat. Ez a legmagasabb betegszám amit a nagyváradi Caritas ellátott az otthoni beteggondozói szolgálat megalapulása óta.

Tóth Andrea a célcsoportokat és a tevékenységet koordináló szakember az összetett szolgáltatáscsomagokról beszélt, amelyet az ellátottak igénybe vehettek, és amelybe bele tartoztak orvosi jellegű és szociális szolgáltatások, valamint gyógytorna is. Bemutatott ugyanakkor több sikertörténetet is, az ellátottak saját élménybeszámolóival együtt. Többek közt egy 72 éves margittai férfiét, aki ágybanfekvő beteg volt, de a gondozásnak köszönhetően néhány hónap alatt sikerült lábra állnia és így már önellátó tud lenni.

A zárókonferencia keretében felszólaltak Horváth Béla szalacsi, valamint Ioan Gligor fugyivásárhelyi polgármesterek is, akik beszámoltak arról mennyire hasznos a Caritas által működtetett otthoni beteggondozói szolgálat a saját közösségükben és együttműködésükről biztosították a segélyszervezetet. Felszólat emellett az esemény meghívott vendége Löx Aliz is, aki 25 évvel ezelőtt elsőként alapította meg a Caritas otthoni beteggondozói szolgálatát Nagyváradon.

A rendezvény végén a gondozói csapat tagjait tapsolták meg a jelenlevők, majd Böcskei László püspök úr vezetésével, végignézték a püspöki palota állandó kiállításait.