Az aktivitás az "AIM 5" elnevezésű projekt keretében valósult meg a Romániai Egyházak Ökumenikus Egyesülete (AIDRom) gondozásában, partnerségben a Filantropia Egyesülettel és különböző megyék illetékeshatóságaival.