Evenimentul a început cu o rugăciune comună condusă de excelența sa László Böcskei, episcop diecezan. După aceea, canonul József Rajna, directorul general al Asociației Caritas Catolica, i-a salutat pe cei adunați și a prezentat punctele de pe ordinea de zi, urmate de rapoartele diferitelor departamente.

Rezultatele auditului intern al organizației au fost prezentate de auditorul Maria Galiș, subliniind că în ultimul an au avut loc schimbări pozitive în eficiența utilizării fondurilor, precum și în administrarea organizației, în ciuda numeroaselor provocări cu care s-au confruntat din cauza pandemiei. "Este important ca Caritas să continue să stea alături de nevoiași și să atenueze efectele recesiunii economice asupra beneficiarilor și trebuie să caute o cale spre dezvoltare, chiar dacă există o perioadă mai dificilă"– a afirmat episcopul László Böcskei.

Bilanțul financiar al asociației Caritas a fost prezentat de Pentek Enikő, contabil șef, subliniind că departamentul cu cel mai mare succes în anul 2021 a fost Îngrijirea la Domiciliu, în principal datorită celor două proiecte Europene care se derulează paralel, care au permis asistenților medicali Caritas să îngrijească mai mulți pacienți gratuit decât în orice an anterior. Peste 450 de persoane au beneficiat de asistență medicală și socială regulată în ultimul an. Totodată, în raport s-a acordat o atenție deosebită colaborării cu Banca Pentru Alimente Oradea, care a avut un aport substanțial în sprijinirea serviciilor Cantinei Sociale Caritas.

Printre temele cele mai importante ale anului 2022, s-a discutat despre rolul Caritasului în problema refugiaților ucraineni. După cum a subliniat László Böcskei, episcop diecezan, asistența va continua să fie oferită în mod direcționat, în cooperare cu organizațiile Caritas ucrainene și în lumina nevoilor reale.

Discursurile au fost închise de Dr. Tibor Czier, directorul departamentului Tășnad, care a raportat că extinderea infrastructurii Centrului Caritas din localitatea Tășnad este finalizată în proporție de aproximativ 95%. Un program afterschool va fi derulat pentru copiii defavorizați în noile încăperi.

În urma adoptării raporturilor de activitate a anului precedent, participanții au adoptat în unanimitate planul bugetar pentru 2022.