Az évek során sok alkalmunk nyílt együttműködni vele, és megtapasztalni kedvességét. Közösen vettünk részt az országos Caritas Konföderáció által szervezett képzéseken. Később a Konföderáció időszakos elnökeként is kiváló együttműködésünk volt vele.
Több közös projektünknél is bábáskodott. A 2000-es évek elején az ő közreműködésével építettük ki Nagyváradon is a sérült személyek tanácsadói központját (Biroul de Asistenta si consiliere pentru persoanele cu handicap - BACH), amely több mint egy évtizeden át szolgálta a sérült embereket az egyházmegyében. 2014-ben együtt indítottuk el a hátrányos helyzetű nők részére ingyenes szakmai átképzést biztosító tanfolyamot. Később képzőként többszáz önkéntest toborzott a nagyváradi Caritas által indított VOLO önkéntesmozgalom részére. A Caritastól való távozását követően megalapította a Noé Partium Egyesületet és a Progress Art Egyesületet, melyeknek lelke, mozgatórugója volt.
Szeretettel emlékszünk vissza kedves mosolyára, amelytől mindig jobb érzése támadt az embernek. Olyan egyéniség volt, akiből hihetetlenül áradt a szeretet és a jóindulat. A Caritasnál nagyon a helyén volt, a sors nagyon oda tette őt ahol lennie kellett, ahogy később a sérült és hátrányos helzetű gyermekekkel való foglalkozásban is.
Emléke legyen áldott!