În policlinica Caritas asigurăm celor nevoiaşi îngrijire profesională, cu titlu gratuit. Printre pacienţii noştri sunt pensionari cu venituri mici, şomeri, handicapaţi, familii cu mulţi copii, persoane fără adăpost, copii orfani.

Medicii noştri acordă consultanţe de specialitate în următoarele domenii: medicină generală, cardiologie, interne, psihologie,neurologie, ecografie, şi stomatologie